Hi, mình là Duy Lưu.

About me

About me

Hi, mình là Phan Duy Lưu, hiện tại đang là AI engineer tại TMA solutions. Blog này là nơi tổng hợp 1 số bài viết thú vị trên mạng và những mẹo vặt mình tổng hợp lại trong quá trình làm việc, hi vọng có thể hữu ích với mọi người. Thân <3!

Gửi tin nhắn cho tôi

Recent Posts

[Dịch] Take a look at Overfitting, Tại sao Testing trên Training Data lại là một ý tưởng tồi tệ?

[Dịch] Take a look at Overfitting, Tại sao Testing trên Training Data lại là một ý tưởng tồi tệ?

Khi bạn bắt đầu với machine learning, bạn nhìn vào dữ liệu, huấn luyện model. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, tại sao mình không thể train một model với tất cả dữ liệu và đánh giá nó trên cùng một tập dữ liệu? Tại sao phải chia train/ test khi mà có thể tận dụng được nhiều dữ liệu hơn bằng việc lấy hết tất cả?

12 Thuật toán phân cụm (clustering) với python (Phần 1)

12 Thuật toán phân cụm (clustering) với python (Phần 1)

Có rất nhiều thuật toán phân cụm để lựa chọn và không có thuật toán phân cụm tốt nhất cho tất cả các trường hợp. Chính vì thế, sẽ tốt hơn nếu ta khám phá một loạt các thuật toán phân cụm và điều chỉnh khác nhau cho mỗi thuật toán.

Xem tất cả bài viết