Sơ lược về Data Preparation trong Machine Learning

Sơ lược về Data Preparation trong Machine Learning

Những dự án machine learning predictive modeling, chẳng hạn như phân loại và hồi quy, luôn đòi hỏi một số hình thức data preparation trước khi có thể đưa dữ liệu vào train model.

[Dịch] Take a look at Overfitting, Tại sao Testing trên Training Data lại là một ý tưởng tồi tệ?

[Dịch] Take a look at Overfitting, Tại sao Testing trên Training Data lại là một ý tưởng tồi tệ?

Khi bạn bắt đầu với machine learning, bạn nhìn vào dữ liệu, huấn luyện model. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, tại sao mình không thể train một model với tất cả dữ liệu và đánh giá nó trên cùng một tập dữ liệu? Tại sao phải chia train/ test khi mà có thể tận dụng được nhiều dữ liệu hơn bằng việc lấy hết tất cả?

12 Thuật toán phân cụm (clustering) với python (Phần 1)

12 Thuật toán phân cụm (clustering) với python (Phần 1)

Có rất nhiều thuật toán phân cụm để lựa chọn và không có thuật toán phân cụm tốt nhất cho tất cả các trường hợp. Chính vì thế, sẽ tốt hơn nếu ta khám phá một loạt các thuật toán phân cụm và điều chỉnh khác nhau cho mỗi thuật toán.

Neural Network là gì?, Activation function là gì?

Neural Network là gì?, Activation function là gì?

Activation functions trong Neural Network là một thành phần quan trọng trong Deep Learning. Các Activation function xác định đầu ra của một mô hình Deep Learning, độ chính xác cũng như hiệu quả tính toán của việc training model

Python: Web crawling với thư viện BeautifulSoup

Python: Web crawling với thư viện BeautifulSoup

Thư viện BeautifulSoup là một thư viện của Python cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ HTML đơn giản và hiệu quả. Trong bài viết này, mình sẽ dùng Python 3 và BeautifulSoup 4 để thực hiện việc crawling đơn giản. Trang web được sử dụng là VnExpress

Hướng dẫn cài đặt Mathtype

Hướng dẫn cài đặt Mathtype

MathType, phần mềm dành riêng cho học sinh và sinh viên và những người yêu thích môn toán học, Mathtype đã tạo ra cho người dùng những ký tự dành cho công thức toán học trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào trên hệ thống máy tính của bạn.

Docker và những điều cần biết

Docker và những điều cần biết

Work at home parent is an entrepreneur who works from home and integrates parenting into his or her business activities. They are sometimes referred to as a WAHM (work at home mom) or a WAHD (work at home dad).